مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/

سبد خرید خالی است.

محصولات
لوز مخصوص مخلوط بادام و نارگیل

قیمت: 300000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش ۰۳۱۳۲۳۶۱۱۱۲

گز مخصوص لقمه ای مخلوط پسته و بادام 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 515000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای بادام 40 درصد

قیمت: 360000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز آردی پسته بید مشکی 40 درصد عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 600000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز مخصوص لقمه ای مغز پسته 40 درصد جعبه فلزی سفارشی

قیمت: 730000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته بید مشکی 40 درصد عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 670000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز سفارشی انگبینی لقمه ای با جعبه فلزی

قیمت: 960000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص سکه ای مغز پسته بید مشک 40درصد شیرخشتی

قیمت: 670000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز لقمه ای پسته بیدمشکی عسلی شیرخشتی با جعبه کادویی

قیمت: 680000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز ممتاز لقمه ای مخلوط پسته و بادام 33 دزصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 440000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز مخصوص عسلی شیرین شده با انگبین های گیاهی  پسته ای 33

قیمت: 740000 ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز جعبه هاردباکس لقمه ای پسته 33 درصد 450 گرمی افزودنی های گیاهی

قیمت: 620000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

جعبه گزخوری پشقاب دست ساز مینا با گز مخصوص 40 درصد پسته

قیمت: 1180000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای 33 درصد مخلوط پسته بادام با افزودنی های گیاهی

قیمت: 400000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای 33 درصد پسته ای با افزودنی های گیاهی

قیمت: 500000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112