مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/

سبد خرید خالی است.

گز مخصوص لقمه ای مغز پسته 40 درصد جعبه فلزی سفارشی

قیمت: 750000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای 33 درصد پسته ای با افزودنی های گیاهی

قیمت: ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای مغز پسته 40 درصد سفارشی جعبه هارد باکس

قیمت: ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته 28 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گزمخصوص آردی 33 درصد مغز بادام عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 315000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص تخت با جعبه فلزی

قیمت: 370000 ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه‌ای با جعبه فلزی

قیمت: 330000 ریال
وزن خالص : 300 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه ای 500 گرمی

قیمت: 470000 ریال
وزن خالص : 500 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی  مخصوص جعبه بزرگ (تخت)

قیمت: 570000 ریال
وزن خالص : 630 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان لقمه ای مخصوص با جعبه فانتزی داخل مقسم

قیمت: 390000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص جعبه 450 گرمی

قیمت: 410000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای بادام 40 درصد

قیمت: 380000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته ای 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 700000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای مخلوط پسته و بادام 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 550000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص سکه ای مغز پسته بید مشک 40درصد شیرخشتی

قیمت: 710000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112