مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/

سبد خرید خالی است.

گز ممتاز لقمه ای پسته ای 33 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 570000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص جعبه 450 گرمی

قیمت: 380000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص تخت با جعبه فلزی

قیمت: 545000 ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه‌ای با جعبه فلزی

قیمت: 320000 ریال
وزن خالص : 300 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه ای 500 گرمی

قیمت: 450000 ریال
وزن خالص : 500 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی  مخصوص جعبه بزرگ (تخت)

قیمت: 545000 ریال
وزن خالص : 630 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان لقمه ای مخصوص با جعبه فانتزی داخل مقسم

قیمت: 375000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته ای 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 670000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص آردی ۳۳ درصد مغز پسته با افزودنی های گیاهی

قیمت: 580000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز ممتاز لقمه ای بادام 33 دزصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 315000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص آردی پسته بیدمشکی ۴۰ درصد جعبه کادویی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 680000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز انگشت پیچ

قیمت: 70000 ریال
وزن خالص : 250 گرم
تلفن سفارش 03132361112