مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/

سبد خرید خالی است.

گز مخصوص آردی پسته بیدمشکی ۴۰ درصد جعبه کادویی با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص آردی ۳۳ درصد مغز پسته با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز ممتاز لقمه ای بادام 33 دزصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص عسلی شیرین شده با انگبین های گیاهی  پسته ای 33

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز آردی پسته بید مشکی 40 درصد عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز مخصوص لقمه ای بادام 40 درصد

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته ای 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای مخلوط پسته و بادام 40 درصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص لقمه ای مغز پسته 40 درصد جعبه فلزی سفارشی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز سفارشی انگبینی لقمه ای با جعبه فلزی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص سکه ای مغز پسته بید مشک 40درصد شیرخشتی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز لقمه ای پسته بیدمشکی عسلی شیرخشتی با جعبه کادویی

قیمت: تماس بگیرید ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز انگشت پیچ

قیمت: 70000 ریال
وزن خالص : 250 گرم
تلفن سفارش 03132361112