مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/سوهان/

سبد خرید خالی است.

سوهان
سوهان عسلی مخصوص تخت با جعبه فلزی

قیمت: 370000 ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه‌ای با جعبه فلزی

قیمت: 330000 ریال
وزن خالص : 300 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص لقمه ای 500 گرمی

قیمت: 470000 ریال
وزن خالص : 500 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی  مخصوص جعبه بزرگ (تخت)

قیمت: 570000 ریال
وزن خالص : 630 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان لقمه ای مخصوص با جعبه فانتزی داخل مقسم

قیمت: 390000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

سوهان عسلی مخصوص جعبه 450 گرمی

قیمت: 410000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112