مسیر جاری: صفحه اصلی /محصولات/گز/

سبد خرید خالی است.

گز
گز مخصوص جعبه مینا به همراه گزیده گز های 40 درصد

قیمت: 2420000 ریال
وزن خالص : 500 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز سفارشی انگبینی لقمه ای با جعبه فلزی

قیمت: 1050000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز ممتاز جعبه کادویی ترمه لقمه مخلوط 33

قیمت: 620000 ریال
وزن خالص : 420 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز لقمه ای پسته بیدمشکی عسلی شیرخشتی با جعبه چوب و کاشی

قیمت: 1470000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز ممتاز لقمه ای مخلوط پسته و بادام 33 دزصد با افزودنی های گیاهی

قیمت: 470000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز مخصوص عسلی شیرین شده با انگبین های گیاهی  پسته ای 33

قیمت: 780000 ریال
وزن خالص : 350 گرم
تلفن سفارش 03132361112

جعبه گزخوری پشقاب دست ساز مینا با گز مخصوص 40 درصد پسته بیدمشکی

قیمت: 1320000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته بید مشکی 40 درصد عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 700000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز انگشت پیچ

قیمت: 75000 ریال
وزن خالص : 250 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز مخصوص آردی پسته بیدمشکی ۴۰ درصد جعبه کادویی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 710000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز سفارشی انگبینی لقمه ای با جعبه چوبی نقاشی شده ( اثر دست )

قیمت: 2340000 ریال
وزن خالص : 700 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز جعبه هاردباکس لقمه ای پسته 33 درصد 450 گرمی افزودنی های گیاهی

قیمت: 650000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش 03132361112

گز لقمه ای پسته بیدمشکی عسلی شیرخشتی با جعبه کادویی

قیمت: 710000 ریال
وزن خالص : 450 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز آردی پسته بید مشکی 40 درصد عسلی با افزودنی های گیاهی

قیمت: 640000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش03132361112

گز مخصوص لقمه ای مغز پسته 40 درصد جعبه فلزی سفارشی

قیمت: 750000 ریال
وزن خالص : 400 گرم
تلفن سفارش 03132361112